ABOUT DUCTRONG PHOTOGRAPHY

Chúng tôi DucTrong Photography,

Với sứ mệnh lưu giữu khoảnh khắc, chúng tôi đề cao sự chân thật thăng hoa cùng cảm xúc. Bởi, DucTrong Photography tin rằng việc ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên , không sắp đặt mới là giá trị trường tồn vĩnh cửu với thời gian.

Chúng tôi sẽ là người kể nên câu chuyện tình yêu tuyệt vời của hai bạn bằng ngôn ngữ của hình ảnh. Chính vì lẽ đó, mà những sản phẩm chúng tôi tạo như một món quà đặc biệt, minh chứng cho câu chuyện tình cảm trọn vẹn của hai bạn.

Với nhiều sự thân thương gửi đến bạn,

DucTrong Photography.