Dang Khoa & Nguyen Khue – Destination Wedding

Trong ngày đặc biệt ấy, cô dâu Nguyễn Khuê chỉ viết vài dòng trên tờ Vow rồi ngồi im lặng rất lâu. Bởi, cảm giác cô dành cho người chồng tương lai của mình không thể viết hết ra bằng lời. Cô bỏ lửng từng chữ trên tờ Vow để viết nên một bài thơ tình khác. Bài thơ ấy, dù không cần nói thì đối phương vẫn có thể hiểu nó, một ngôn ngữ chỉ của riêng họ! 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *