Simon & Stefanie – Destination Wedding

Một ngày cưới tươi vui nhẹ nhàng nhưng cũng rất nhiều khoảnh khắc lắng động đầy cảm xúc. Cảm ơn đôi bạn Simon và Stefanie đã tin tưởng trao cơ hội cho team Ductrong được chứng kiến, cảm nhận và ghi nhận lại những khoảnh khắc rất ý nghĩa này.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *