Nàng Mây & Ông Ngân – Destination Wedding

Ngôn ngữ kể chuyện bằng hình ảnh là gì? Đó là khi nhìn vào một bức ảnh người ta muốn nhìn thấy một câu chuyện được ghi lại. Đối với mỗi bộ ảnh cưới nhà DucTrong cũng vậy, mỗi bức ảnh không chỉ đơn thuần là ghi lại mà nó còn phải chứa đựng thông tin, khai thác nội tâm nhân vật sâu xa hơn và phải kể được cho người xem lý do vì sao có cảnh đó, khoảnh khắc đó. Bằng những cách tiếp cận khác nhau mà câu chuyện trong từng đám cưới của nhà DucTrong kể cũng khác nhau và không hề trùng lặp.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *