Nàng Mây & Ông Ngân – Destination Wedding

Ngôn ngữ kể chuyện bằng hình ảnh là gì? Đó là khi nhìn vào một bức ảnh người ta muốn nhìn thấy một câu chuyện được ghi lại. Đối với mỗi bộ ảnh cưới nhà DucTrong cũng vậy, mỗi bức ảnh không chỉ đơn thuần là ghi lại mà nó còn phải chứa đựng thông tin, khai thác nội tâm nhân vật sâu xa hơn và phải kể được cho người xem lý do vì sao có cảnh đó, khoảnh khắc đó. Bằng những cách tiếp cận khác nhau mà câu chuyện trong từng đám cưới của nhà DucTrong kể cũng khác nhau và không hề trùng lặp.

What is the language of storytelling through photos? It is when one looks at a picture and wants to see a story captured within it. For each wedding photo album by DucTrong, each photo is not only a capture, but must also contain information, delve deeper into the character’s inner emotions, and must be able to explain to the viewer the reason behind the scene and moment. Through different approaches, the story told at each wedding by DucTrong is unique and never repeated.

Đừng ngần ngại liên hệ DucTrong Photography để được tư vấn miễn phí.

Tham khảo các tiệc cưới ngoài trời:

TIỆC CƯỚI NGOÀI TRỜI CÓ THỰC SỰ TỐN TIỀN?

3 TIPS TỐI ƯU CHI PHÍ TỔ CHỨC TIỆC CƯỚI 2023

Hoa & An – Destination Wedding

Vân & Sơn – Destination Wedding

Amy & Steven – Destination Wedding

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *