PHOTO STORIES

Chúng tôi mong muốn đem lại cho bạn những trải nghiệm đặc biệt về quá trình tạo ra phóng sự cưới của mình.
Những hình ảnh ấy phải mang lại cảm xúc thật và dấu ấn riêng của từng cặp đôi khi đến với DucTrong Photography.

Carmen & Pedro
Dang Khoa & Nguyen Khue
Simon & Stefanie
Han & Vy
Thu & Taylor
Son & Uyen
Phương & Nguyên
Giang & Tri
Ba Viet & Thien Nhi