Thu & Taylor – Wedding Day

Tôi chưa từng nghĩ mình phù hợp với hôn nhân, cũng không dám nghĩ sẽ nghĩ sẽ kết hôn cùng anh ấy. Nhưng, hôm nay tôi dám khẳng định một điều là tình yêu có thể cho bạn sức mạnh để vượt qua giới hạn”, đó là những lời mà Thu đã bộc bạch trong đám cưới của họ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *